måndag 2 augusti 2010

Kemi - olika experiment

Kemitekniska experiment
Bra sida med instruktioner och faktabakgrund för läraren.
Materialbehov.
Lektionsupplägg inom olika teman.

Syror och baser - 14 experiment
Tvål, såpa och diskmedel - 12 experiment.
Metaller
Batterier och elektrolys
Mat
Att ta bort färg
Att lösa och skilja
Kallt och varmt
Luft
Viskositet
Jord och stenar

http://experimentbanken.kc.lu.se/index2.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar