lördag 26 februari 2011

Tonhöjd - Tonstyrka

Testa med stänginstrument.
Testa med flaska.
Testa med trumma.

Blockflöjter
Lyssna på de olika färgade blockflöjternas tonhöjd och tonstyrka.
Placera in dem i tabellen.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/changing_sounds/play.shtml

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar