söndag 4 december 2011

Energikällor - film

Engergikällor i Sverige - faktafilm (bör diskuteras - opartiskhet)

Förnybara och inte förnybara energikällor
Biobränslen -
Vattenkraft
Oljeanvändningen
Kärnkraft

Vi använder mer och mer el.


http://www.youtube.com/user/svenskenergi#p/a/u/0/kYRMLM8T3H8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar